ก้ามเบรกกล่อง

Packing 1 pair per box
ก้ามเบรกกล่องเดียว

 

C-70 , C-100

C-70 , C-100

WAVE

WAVE

RC , A-100

RC , A-100

Y80 , RX

Y80 , RX

MATE-U , Y-100

MATE-U , Y-100

GTO-R

GTO-R

CLICK , AIR-BLADE

CLICK , AIR-BLADE

MIO , NOUVO

MIO , NOUVO

MIO , NOUVO [2]

MIO , NOUVO [2]

Packing 5 pair per box

ก้ามเบรกกล่อง 5 คู่

C-70 , C-100

C-70 , C-100

WAVE

WAVE

RC , A-100

RC , A-100

Y80 , RX

Y80 , RX

MATE-U , Y-100

MATE-U , Y-100

GTO-R

GTO-R

DT-100 , RXZ

DT-100 , RXZ

TS-100 , STEP

TS-100 , STEP

GTO-F

GTO-F

AR-125 , BOSS

AR-125 , BOSS

CLICK , AIR-BLADE

CLICK , AIR-BLADE